โครงการวิจัย

ผลป้องกันฟันผุของการใช้เจลข้าวฟลูออไรด์


ประกาศจากผู้วิจัย

เรียนอาสาสมัครทุกท่าน ขอขอบคุณที่สนใจเข้าร่วมโครงการด้วยดี สามารถลงทะเบียนตรวจรอบใหม่ (ครั้งสุดท้าย) วันที่

 • 15-17 พ.ย. 66
 • 6-8 ธ.ค. 66
 • 17-19 ม.ค. 67 (เปิดลงทะเบียน)
 • 24-25 ม.ค. 67 (เปิดลงทะเบียน)
 • หมายเหตุ โครงการจะสิ้นสุดลงก่อนระยะเวลา 2 ปีเนื่องจากต้องไปทำงานที่มหาวิทยาลัยพะเยา หากนักศึกษาท่านใดมีความประสงค์จะเคลือบฟลูออไรด์ สามารถมาเคลือบที่ม. พะเยา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (และไม่มีค่าตอบแทน) โดยสามารถโทรนัดหมายตามเบอร์ส่วนตัวในหน้า "รายละเอียดโครงการ" ได้เลยครับ

  ผลการดำเนินโครงการ🗿
  ครั้งที่ 1
  0 คน
  99 คน
  ครั้งที่ 2
  14 คน
  85 คน
  ครั้งที่ 3
  37 คน
  62 คน
  ครั้งที่ 4
  70 คน
  29 คน
  ครั้งที่ 5
  98 คน
  1 คน

  Card image cap

  นัดวันเข้ารับการตรวจ

  Card image cap

  ผลการตรวจฟัน

  • 🆕 อัพเดทผลตรวจครั้งที่ 1 และ 2
  • เปิดทดสอบระบบเฉพาะอาสาสมัครที่มาตรวจรอบล่าสุด
  • ผู้วิจัยจะส่งรหัสดูผลทั้งหมดภายในเดือน ก.พ. 67